top of page

M U N D U A  Z E L A N  A L D A T U  P R O I E K T U A

Lova-Lois-Retrato.jpg

Mundua Zelan Aldatu proiektua (MZA) musikaren bidez gizartea eraldatzeko hezkuntza-proiektu bat da, eskola-publikoari zuzendua, 2030 Agendarekiko konpromisoa aktibatzeko, aldaketarako eragile gisa. 

bottom of page